92.1 Capital FM

Listen 92.1 Capital FM Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen 92.1 CAPITAL FM Radio To Live

92.1 Capital FM, është radio stacion komercial me mbulueshmëri regjionale në Republikën e Kosovës duke transmetuar nga pika e maleve në Berishë, dhe e vendosur me studio në Fushë Kosovë.

Name: 92.1 Capital FM
Frequency: 92.1 FM
Slogan: për disponimin tuaj
Language: Albanian
Genre: Pop Music News Talk
City: Fushë Kosovë
Broadcast area: Kosovo
Website: capital921.com


92.1 Capital FM is a station radio broadcasting in Kosovo. The headquarters for 92.1 Capital FM is located from Fushë Kosovë. 92.1 Capital FM 92.1 FM radio station broadcasts a Pop Music News Talk Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the Albanian Language.

Listen to free online List of radio stations from Kosovo.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!