VOV5

Listen VOV5 Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen VOV5 Radio To Live

VOV5 (Kênh phát thanh Đối ngoại): Phát sóng lần đầu tiên vào ngày 7/9/1995. Hiện nay, VOV5 sản xuất và phát sóng bằng 13 ngôn ngữ là tiếng Việt (dành cho đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Indonesia và tiếng Hàn. Các chương trình phát thanh của hệ VOV5 được phát trên sóng ngắn và sóng trung sang châu Âu, Bắc Mỹ, một phần Trung Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, một phần châu Phi. Tất cả các chương trình phát thanh đối ngoại bằng tiếng nước ngoài của hệ VOV5 cũng được phát ở trong nước trên sóng FM tần số 105,5 MHz tại Hà Nội, sóng FM tần số 105,7 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh.

Name: VOV5
Frequency: 105.5 FM
Language: English French Russian Spanish Japanese Mandarin. Chinese German Laotian'>Laotian Thai Khmer Indonesian Korean Vietnamese
Genre: Pop Music News Talk
City: Hanoi
Broadcast area: China, Vietnam
Website: vov.vn


VOV5 is a station radio broadcasting in China, Vietnam. The headquarters for VOV5 is located from Hanoi. VOV5 105.5 FM radio station broadcasts a Pop Music News Talk Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the English , French , Russian , Spanish , Japanese , Mandarin. Chinese , German , Laotian , Thai , Khmer, Indonesian, Korean, Vietnamese Language.

Listen to free online List of radio stations from China, Vietnam.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!