Radio Kiên Giang

Listen Radio Kiên Giang Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen KIêN GIANG Radio To Live


Share On:
Description: Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang (tiếng Anh: Kien Giang Radio - Television Station; viết tắt: KG-PTT... H), là một đài phát thanh - truyền hình trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đài được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1977, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.Read more
Name: Radio Kiên Giang (Đài PTTH Kiên Giang)
Frequency: 99.4 FM
City: Kiên Giang
Broadcast area: Vietnam 🇻🇳
Language: Vietnamese
Genre: Pop
Website: kgtv.vn


Radio Kiên Giang is a station radio broadcasting in Vietnam 🇻🇳. The headquarters for Radio Kiên Giang is located from Kiên Giang. Radio Kiên Giang 99.4 FM radio station broadcasts a Pop . The program is broadcast 24 hours per day in the Vietnamese Language.

Listen to free online List of radio stations from Vietnam 🇻🇳.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!