VOV1

Listen VOV1 Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen VOV1 Radio To Live


Share On:
Description: VOV1 (Kênh Thời sự): Đây là kênh phát thanh đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng từ... ngày 7/9/1945. Từ ngày 1/1/2004, VOV1 có tên chính thức là Hệ Thời sự - Chính trỊ - Tổng hợp và phát sóng từ 4h45-24h00 hàng ngày trên sóng ngắn, sóng trung, sóng FM phủ khắp cả nước. Từ ngày 01/09/2018, kênh có sự thay đổi lớn về mặt nội dung. Cụ thể, tên gọi Hệ Thời sự chính trị tổng hợp được đổi thành Ban Thời sự VOV1 (hoặc Kênh Thời sự). Nhạc hiệu mở đầu buổi phát sóng, chương trình Thời sự và một số chương trình đều được làm mới. Các chương trình Theo dòng thời sự, Điểm hẹn 17h và Thức cùng sự kiện được đổi tên lần lượt thành Thời sự đồng hành sáng, Thời sự đồng hành chiều & Thức cùng VOV từ ngày 01/09/2018. Câu nói Để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, quý vị và các bạn hãy giảm âm lượng máy thu thanh, chuyển sang Hệ Âm nhạc-Thông tin-Giải trí VOV3 và cùng tận hưởng những giờ phút thư giãn trên VOV3. Xin tạm biệt quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon đã bị khai tử kể từ thời điểm đó cho đến giờ.Read more
Name: VOV1
Frequency: 675 AM
City: Hanoi
Broadcast area: Vietnam 🇻🇳
Language: Vietnamese
Genre: Pop News Talk
Website: vov.vn


VOV1 is a station radio broadcasting in Vietnam 🇻🇳. The headquarters for VOV1 is located from Hanoi. VOV1 675 AM radio station broadcasts a Pop News Talk. The program is broadcast 24 hours per day in the Vietnamese Language.

Listen to free online List of radio stations from Vietnam 🇻🇳.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!