Radio Kosovo 1

Listen Radio Kosovo 1 Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen KOSOVO 1 Radio To Live

Radio Kosova1 është pjesë e transmetuesit publik: Radiotelevizionit të Kosovës. Me 24 orë program informativ, edukativ dhe argëtues për audiencën, Radio Kosova paraqet adresën unike mediale në Republikën e Kosovës. Radio Kosova1 është e vetmja radio në Kosovë që transmeton lajme në gjuhën angleze. Edicioni i lajmeve në gjuhën angleze Live at Five transmetohet në orën 17:00.

Name: Radio Kosovo 1 (Радио Косова 1)
Frequency: 95.7 FM
Language: Albanian Serbian English
Genre: Pop Music News Talk
City: Pristina
Broadcast area: Kosovo
Website: rtklive.com


Radio Kosovo 1 (Радио Косова 1) is a station radio broadcasting in Kosovo. The headquarters for Radio Kosovo 1 is located from Pristina. Radio Kosovo 1 95.7 FM radio station broadcasts a Pop Music News Talk Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the Albanian, Serbian, English Language.

Listen to free online List of radio stations from Kosovo.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!