Radio Logos

Listen Radio Logos Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen LOGOS Radio To Live

Radio Logos është me kohë edhe pa kohë për dëgjuesit e saj, 24 orë në 7 ditë në javë për të mbjellë farën e mirë të Fjalës së Perëndisë dhe për të ujitur farën e mbjellë.

Name: Radio Logos
Frequency: 94.2 FM
Slogan: Jemi këtu për t'ju shërbyer juve
Language: Albanian
Genre: Religious
City: Korçë
Broadcast area: Albania
Website: radiologos.al


Radio Logos is a station radio broadcasting in Albania. The headquarters for Radio Logos is located from Korçë. Radio Logos 94.2 FM radio station broadcasts a Religious Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the Albanian Language.

Listen to free online List of radio stations from Albania.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!