VOV3

Listen VOV3 Radio To Live Online Station For Free Broadcast Website Live Web Radio Network In The Internet..
Listen VOV3 Radio To Live

VOV3 (Kênh Âm nhạc): Phát sóng lần đầu tiên vào 7h00 ngày 7/9/1990 trên tần số FM 100.0 MHz. Năm 1995, VOV3 đổi sang tần số FM 102.7 MHz tại Hà Nội. Năm 2006, VOV3 hợp tác với Sóng Xuân phát sóng Xone FM - chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ. Ngày 1/3/2018, kênh phát sóng The One Radio (hầu hết các chương trình của The One Radio chỉ phát vào lúc 6h00 - 9h00, 17h00 - 21h00 và 22h00 - 23h00, còn lại là nội dung của VOV3). VOV3 được phủ sóng FM trên toàn quốc với thời lượng 24/7.

Name: VOV3
Frequency: 100.0 FM
Language: Vietnamese
Genre: Pop Music Entertainment
City: Hanoi
Broadcast area: Vietnam
Website: vov.vn


VOV3 is a station radio broadcasting in Vietnam. The headquarters for VOV3 is located from Hanoi. VOV3 100.0 FM radio station broadcasts a Pop Music Entertainment Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the Vietnamese Language.

Listen to free online List of radio stations from Vietnam.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!