VOV5

Listen VOV5 Radio To Live


VOV5 (Kênh phát thanh Đối ngoại): Phát sóng lần đầu tiên vào ngày 7/9/1995. Hiện nay, VOV5 sản xuất và phát sóng bằng 13 ngôn ngữ là tiếng Việt (dành cho đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Indonesia và tiếng Hàn. Các chương trình phát thanh của hệ VOV5 được phát trên sóng ngắn và sóng trung sang châu Âu, Bắc Mỹ, một phần Trung Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, một phần châu Phi. Tất cả các chương trình phát thanh đối ngoại bằng tiếng nước ngoài của hệ VOV5 cũng được phát ở trong nước trên sóng FM tần số 105,5 MHz tại Hà Nội, sóng FM tần số 105,7 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh.

Name: VOV5
Frequency: 105.5 FM
Language: English , French , Russian , Spanish , Japanese , Mandarin. Chinese , German , Laotian , Thai , Khmer, Indonesian, Korean, Vietnamese
Gerne: Mixed
City: Hanoi
Broadcast area: China, Vietnam
Website: vov.vn


VOV5 is a station radio broadcasting in China, Vietnam. The headquarters for VOV5 is located from Hanoi. VOV5 105.5 FM radio station broadcasts a Mixed Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the English , French , Russian , Spanish , Japanese , Mandarin. Chinese , German , Laotian , Thai , Khmer, Indonesian, Korean, Vietnamese Language.
Listen VOV5 Radio 105.5 To Live Streaming Web Radio Channel Online For Free Broadcast Online Website Live audio Radio Network Station In The Internet.

Listen to VOV5 via radiotolive.com .

Listen to free online List of radio stations from China, Vietnam.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!