An Giang Radio

Listen AN GIANG Radio To Live


Trải qua 40 năm hình thành và phát triển với nhiều giai đoạn, gắn với nhiều sự kiện, các thế hệ cán bộ - phóng viên – viên chức Đài Phát thanh An Giang, nay là Đài PT-TH An Giang, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình của tỉnh ngày càng lớn mạnh; từ chương trình phát thanh đầu tiên vào ngày 02/09/1977, cho đến khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm nhiệm vụ truyền hình và đổi tên thành Đài PT-TH An Giang, rồi trở thành tỉnh sau cùng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát sóng truyền hình vào ngày 19/08/1998 …

Name: An Giang Radio
Language: Vietnamese
Gerne: Mixed
City: An Giang
Broadcast area: Vietnam
Website: atv.org.vn


An Giang Radio (Đài phát thanh An Giang) is a station radio broadcasting in Vietnam. The headquarters for An Giang Radio is located from An Giang. An Giang Radio radio station broadcasts a Mixed Programs. The program is broadcast 24 hours per day in the Vietnamese Language.
Listen AN GIANG Radio To Live Streaming Web Radio Channel Online For Free Broadcast Online Website Live audio Radio Network Station In The Internet.

Listen to An Giang Radio via radiotolive.com .

Listen to free online List of radio stations from Vietnam.
Listen to Your Favorite music, news, sports, weather, politics, business, education, cultural, .. Podcasts, Webradio, FM and AM Radio Stations for Free!